Kontaktirajte nas:

Tel:   01 430 17 87
GSM: 041 719 475
GSM: 041 360 069

info@kadrovanje.com

 
 
 

Sledite nam na LinkedIn-u!

Spremljajte naše objave na LinkedIn-u:

 
 
 

Prijava na e-časopis Kadrovanje.com

Naročite se na brezplačni e-časopis Kadrovanje.com!

Prijava»

Arhiv»

 
 
 

Želite prejemati e-obvestila o delavnicah?

Naročite se na e-obvestila o delavnicah!

Več »

 
 
 

Zakaj podjetje Kragelj & Kragelj?

 

 • Že več kot 29 let izkušenj – čez 16.370 izvedenih postopkov za najzahtevnejša delovna mesta.

 

 • Časovna učinkovitost – rezultati v nujnih primerih že v nekaj urah!

 

 • Individualen pristop – vsak postopek je povsem prilagojen posameznemu podjetju.

 

 • Poglobljena selekcija in izbor kadrov – nudimo različne pakete storitev, poiščite si tisto, ki najbolj ustreza potrebam vašega podjetja!

 

 • Strokovnost - močna strokovna podlaga nam omogoča, da smo kos tudi težavnejšim situacijam v katerih se znajdejo timi, oddelki, podjetja.

Več »

 
 
 

Imate vprašanje?

Izbira primernega sodelavca je lahko težavno in zamudno opravilo.

Zato smo tu za vas, da vam pomagamo izbrati najprimernejšega sodelavca za vaše podjetje.

Pokličite nas na spodnje številke in z veseljem vam bomo pomagali.

Kragelj & KrageljTel:    01 430 17 87

GSM: 041 719 475
GSM: 041 360 069

info@kadrovanje.com

 
 
 

Facebook!

Klepetajte z nami na Facebooku!

 
 
 

Praktična orodja, metode, pristopi in predloge za:


Uspešno vodenje letnega razgovora

in ocenjevanje sodelavcev

 

S pogovorom do boljše delovne storilnosti, večje pripadnosti ter boljše kvalitete dela!

 

Letni ocenjevalni razgovor je eno najučinkovitejših motivacijskih orodij in orodij vodenja. Z rednimi ocenjevalnimi intervjuji oz. letnimi razgovori zaposlenim omogočite:

 • bolje spoznati svojo vlogo v delovnem procesu,
 • izboljšati rezultate, delovno učinkovitost in uspešnost,
 • sprejeti cilje in vizijo podjetja za svoje,
 • aktivneje prispevati s svojimi idejami, zamislimi, predlogi in izboljšavami,
 • večjo pripadnost in lojalnost podjetju – saj se  počutijo bolj sprejete, slišane in upoštevane.

 

Zato Vas vabimo na praktično delavnico s konkretnimi orodji za:

Uspešno vodenje letnega razgovora in ocenjevanje sodelavcev

 

kjer se boste naučili:

 • organizacijske, vsebinske in postopkovne priprave letnega razgovora,
 • motivacijskih pristopov in tehnik pri letnem razgovoru,
 • učinkovite rabe komunikacijkih orodij,
 • izbora in uporabe pravih vprašanj,
 • metod in tehnik ocenjevanja delovne uspešnosti,
 • uporabe konkretnih vprašalnikov kot podlage za oceno posameznikov,
 • uporabo konkretnih predlog za vodenje letnega razgovora.

 


Kaj pridobi podjetje?

Z letnim ocenjevalnim / razvojnim razgovorom:

 • ustvarimo boljše delovne odnose med zaposlenimi,
 • pogosto odkrijemo skrite potenciale  sodelavcev,
 • jasno določimo cilje in prednostne naloge,
 • objektivno ocenimo dosežke in delovno uspešnost,
 • izboljšamo kvaliteto notranje komunikacije,
 • načrtujemo razvoj posameznika skladno z dejanskimi potrebami podjetja,
 • izboljšamo kvaliteto dela, sodelovanja in vodenja,
 • povečamo stopnjo zadovoljstva zaposlenih.

 

Iz programa:  

 

1. SKLOP: Cilji, pogoji, karakteristike udeležencev in posebnosti komunikacije


Cilji in pogoji za učinkovito izvedbo

 • Cilj in namen letnega razgovora: Letni razgovor je eno od pomembnejših orodij vodenja!
 • Ključni pogoji za učinkovito izvedbo letnih razgovorov.
 • Temeljna določila vsebine, strukture in poteka letnega razgovora.Osebnostne in vedenjske lastnosti udeležencev – njihov vpliv na potek letni razgovor

 • Življenjske pozicije vodij in sodelavcev – odnos do sebe in drugih.
 • K različnim tipom ljudi je potrebno  pristopati zelo različno.
 • Vloga in odnos vodje pri letnih razgovorih.Medosebna komunikacija in odnosi pri letnem razgovoru

 • Motnje in napake pri komuniciranju: Kdaj sodelavci komunikacijo lahko razumejo kot grožnjo, osebni napad, ignoriranje, omalovaževanje?
 • Pogoji uspešne komunikacije: Kako zagotovimo  aktivno sodelovanje in tvorno komunikacijo na letnem razgovoru?2. SKLOP: Metode, orodja ter ocenjevalni pripomočki in predloge

 

 • Tipi in tehnike postavljanja vprašanj: Samo s pravimi vprašanji boste dobili prave odgovore.
 • Tehnike kontrole: Kaj storiti, ko se kandidat izmika odgovorom.
 • Razvojni vprašalnik za samooceno sodelavca: Nepogrešljiva osnova za vodenje razgovora.
 • Ocenjevalni listi za vodenje letnega razgovora: Obravnava konkretnih  predlog in pripomočkov.
 • Poročilo o opravljenem letnem razgovoru - predloga.

    

3.SKLOP: Izvedba letnega razgovora


Aktivnosti pred izvedbo letnega razgovora

 • Predhodna priprava na letni razgovor


Izvedba letnega razgovora

 • Pregled realizacije ciljev in nalog
 • Razlogi za nedoseganje zastavljenih ciljev
 • Opredelitev ciljev in nalog v prihodnje
 • Potrebno izobraževanje in usposabljenje   
 • Ukrepi za odpravo napak / izboljšanje
 • Karierne možnosti in želje sodelavca
 • Opredelitev uspešnosti


Aktivnosti po zaključku letnega razgovora

 • Priprava poročila (vsebina in obseg)
 • Spremljanje delegiranih nalog (med dvema LR)   
 • Beleženje kritičnih / izjemnih dogodkov
 • Oblikovanje načrta usposabljanja / izobraževanja

Oglejte si podrobnejši program delavnice.

 


Mnenja udeležencev delavnice:

Čas preživet na delavnici je prava poživitev mojega dela. Z zanimanjem sem sledila predavanju in se prav zabavala.

Marija Žorž; Dinos Holding Ljubljana d.d.

 

Znanje, ki sem ga pridobila na tej delavnici mi bo vsekakor zelo pomagalo pri boljšem opravljanju mojega dela. Želim si še več takih in podobnih delavnic - jasnih in logičnih.

Minka Kaukovič; kadrovica, Hermes Softlab d.d.

 

Živeti v času, ko le-tega nenehno lovimo za rep, zahteva kar precej prilagodljivosti. Temu primerno smo ljudje zahtevni do dela in ljudi, ki nam ta čas kradejo. In to se nikoli ne zgodi na Kragljevih delavnicah. Priporočam.

Mojca Lavrič; Steklarna Hrastnik - Skupina d.d.

 

Delavnico sem zelo dobro sprejel. O Vaši strokovnosti ni dvoma, Vaš način podajanja je odličen. Na Vašem seminarju sem kupil dobra orodja, sedaj se jih moram naučiti dobro uporabljati.

Vrabič Samo; Radio Tednik, Ptuj

 

Ker tudi sam predavam, mi je bilo zelo všeč kombiniranje teorije in praktičnih pristopov. Brezčasnost,  časovna luknja, ki sem jo na delavnici doživel je zelo redka in se mi pojavi le ob odlični prezentaciji teme. Ker  delavnica temelji na praktičnih primerih, bi predlagal, da se večkrat ponovi.

mag. Žemva Franci; Nova Ljubljanska banka,

 

Na Vašem seminarju sem bil prisoten 100 procentno ker ste imeli zelo dober način podajanja snovi. Strokovnost oz. znanstvene primere ste odlično ponazorili s primeri iz vsakdana oz. realnosti. Zelo mi je bilo všeč, da niste uporabljali strokovnega izrazoslovja, kar pomeni, da se lahko Vaše delavnice udeleži vsak smrtnik in jo bo tudi razumel. Zelo uporaben seminar!

Muhič Boštjan; Bofrost Adria, Portorož

 

g.Kragelj je v enodnevni delavnici, ki jo je izvedel v našem podjetju uspel združiti znanje in izkušnje z našimi posebnimi željami glede vsebine delavnice. Pripravljenost prilagoditi izvedbo resničnim potrebam in časovnim okvirjem se mi zdi še posebej dragocena vrednost, ki jo g. Kragelj dodaja svojim delavnicam – ki so že same po sebi na visokem strokovnem in profesionalnem nivoju.

Žontar Vukasović Maja; nekdanja Kadrovska direktorica, Hermes SoftLab

 

»Ker je izvedba seminarja tako vsebinsko, kot strokovno presegla moja pričakovanja, bi priporočala udeležbo vsem vodstvenim delavcem ....!«

Mojca Vrbančič, BANKART d.o.o.

 

»Vse, kar sem slišala o vas, da ste strokovni, kvalitetni, ciljno orientirani in odlični poznavalci HR, resnično drži

Mateja Posedi, Summit Leasing Slovenija d.o.o.


Več mnenj si preberite tukaj.

 

Z vami bo:

Radovan Kragelj, univ. dipl. psiholog, je ustanovitelj in solastnik kadrovskega in kariernega centra Kragelj & Kragelj d.o.o. Že 26 let se ukvarja s specialističnim kadrovskim svetovanjem in velja za enega najvidnejših slovenskih strokovnjakov na področju ocenjevanja kadrovskih in razvojnih potencialov. Na tem področju svetuje tudi največjim in najuglednejšim slovenskim podjetjem s področja  financ in zavarovalništva, farmacije, informacijske tehnologije, trgovine in proizvodnje.

Vodi tudi številne projekte v konkretnih delovnih okoljih, katerih namen je izboljšati, optimizirati ali vzpostaviti učinkovite pristope in metode k vodenju, motiviranju, delegiranju, nagrajevanju, notranji komunikaciji, oblikovanju timov, delu s težavnimi posamezniki, ipd.

Tudi delavnice in treningi, ki jih izvaja, v veliki meri temeljijo na pridobljenih ugotovitvah in izkušnjah iz konkretnih delovnih okolij. Izpopolnjeval se je pri tujih in domačih strokovnjakih. Objavil je ogromno strokovnih člankov in prispevkov ter praktični priročnik in knjigo s področja ocenjevanja primernosti kandidatov za zaposlitev.

 

 

Komu je delavnica namenjena?

 • vodilnim in vodstvenim delavcem, ki uvajajo letne razgovore v svoj način vodenja,
 • vodjem oddelkov,
 • vodjem timov,
 • vsem delavcem, zaposlenim na področju razvoja kadrov.

 

Kdaj in kje?

30.11. 2016 od 9.00-14.30. Vodnjak znanja, Celovška 61, Ljubljana.

 

Kotizacija, roki prijave in pogoji plačila:

Kotizacija za udeležbo je 233,00 € (DDV-ja ne zaračunavamo). V ceno je vključena mapa z gradivom, prigrizki in napitki med treningom.


Pogoji in način plačila:

 • Kotizacijo poravnajte na transakcijski račun podjetja Kragelj & Kragelj, odprt pri Banki Koper, d. d., številka 10100 - 0052966554. Kot sklic navedite davčno številko plačnika. Račun vam bomo poslali po koncu delavnice. Kotizacijo je potrebno poravnati najmanj tri dni pred začetkom programa. V kolikor potebujete predračun, nam prosimo, to sporočite. Plačilo je pogoj za udeležbo.
 • Možnost  plačila na 2 obroka za fizične osebe. Prvi obrok se poravna tri dni pred začetkom programa.
 • Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo.


Popust za zgodnjo prijavo:

 • 5 % popust za zgodnjo prijavo do 9. novembra.

 

POPUSTI SE SEŠTEVAJO!!!

 

Popust za zgodnje plačilo:

Za pravne osebe:

 • 5 % popust za predplačilo do 16. novembra.

Za fizične osebe:

 • 10 % popust za predplačilo do 16. novembra.

 


Garancija:

Če vam predstavljeni način, kako vodite letne razgovore, ne bo pomagal v praksi, vam denar v celoti povrnemo!

 

 

Izkoristite naše 26-letne izkušnje s področja ocenjevanja kompetenc in se prijavite še danes:

 • prek interneta, tako da izpolnite spodnjo prijavnico,
 • po telefonu: pokličite nas na (01) 430 17 87 ali 041 360 069,
 • z e-pošto: pošljite nam e-sporočilo na snezana.kragelj@kadrovanje.com


 
 
 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.